Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (ebook)

Opracowanie zbioroweOcena


Informacje

Wydawnictwo: Agencja wydawnicza Placet
Ilość stron: 400
Rozmiar 13,8 MB
Data premiery: 2014-01-22
Więcej informacji znajdziesz poniżej

Opis

W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane. Skłoniło to nas do podjęcia badań, które stworzyłyby empiryczną bazę dla weryfikacji hipotez odnoszących się do charakteru i możliwości kształtowania relacji między różnymi podmiotami rynku.

Celem niniejszego opracowania była identyfikacja, ocena i dokonanie typologii relacji zachodzących między podmiotami na wybranych rynkach w Polsce w kontekście ich zmiennych uwarunkowań. Badaniami objęto rynki: dóbr szybko zbywalnych, wybranych dóbr trwałych, usług medycznych oraz usług bankowych.

Wyniki badań powinny szczególnie zainteresować menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, które już budują lub dopiero zamierzają kształtować, świadomie w przyszłości, relacje z różnymi podmiotami ze swojego otoczenia. Wnioski z badań mogą też zainspirować ich do dalszych poszukiwań w sferze możliwości kształtowania i utrwalania korzystnych relacji z różnymi podmiotami.

Tytuł: Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian
Autor: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Agencja wydawnicza Placet
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Ilość stron: 400
Data premiery: 2014-01-22
Rok wydania: 2009
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 14371271

0 komentarzy do ebooka Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (ebook)