Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy (ebook)

Nowakowska AleksandraOcena


Informacje

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Ilość stron: 267
Rozmiar 18,8 MB
Data premiery: 2014-08-20
Więcej informacji znajdziesz poniżej

Opis

Ostatnie kilkanaście lat przyniosło radykalne przewartościowanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. W centrum uwagi znalazły się zasoby informacji, wiedzy, innowacji, a współczesna gospodarka otrzymała miano gospodarki opartej na wiedzy. Nastąpiło przeskalowanie procesów społeczno-gospodarczych z poziomu narodowego na poziom międzynarodowy (globalny) i regionalny. Kluczową płaszczyzną procesów rozwoju oraz kształtowania polityki gospodarczej stał się region.

Zebrane w publikacji artykuły pogrupowane zostały w dwa kluczowe wątki tematyczne.

Część pierwsza, zatytułowana Wiedza, nauka, innowacje a rozwój regionów, prezentuje rozważania na temat roli i znaczenia potencjału wiedzy i innowacji w rozwoju regionu, w kontekście uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy.

Tematyka drugiej części monografii, zatytułowanej Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionów, koncentruje się wokół problematyki innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście tworzenia regionalnych systemów innowacji. W centrum uwagi tej części publikacji znajduje się problem szeroko interpretowanej innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście tworzenia regionalnych systemów innowacji.

Tytuł: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy
Autor: Nowakowska Aleksandra
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Ilość stron: 267
Data premiery: 2014-08-20
Rok wydania: 2009
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 15547279

0 komentarzy do ebooka Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy (ebook)