Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych (ebook)

Rozkwitalska MałgorzataOcena


Informacje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Ilość stron: 292
Rozmiar 1,9 MB
Data premiery: 2016-08-01
Więcej informacji znajdziesz poniżej

Opis

W warunkach ekspansji biznesu międzynarodowego i wzrostu liczby filii zagranicznych, w których zachodzą interakcje międzykulturowe, istnieje potrzeba rozwoju wiedzy i prowadzenia badań w zakresie zarządzania tymi interakcjami. Dyscyplina zarządzania międzykulturowego znajduje się przy tym we wstępnej fazie rozwoju i obszar ten jest stosunkowo słabo opisany w literaturze, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania interakcjami międzykulturowymi w korporacjach.

Głównym celem tej książki jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w aspekcie barier kulturowych.
Główne obszary tematyczne to:

  • zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina badawcza - jego definicja, fazy rozwoju, znaczenie i przedmiot zainteresowań,
  • klasyfikacja barier kulturowych, skuteczne mechanizmy ich przełamywania, w tym metody adaptacji w otoczeniu wielokulturowym,
  • model efektywności kulturowej korporacji transnarodowych, determinanty zarządzania międzykulturowego, czynniki tworzące efektywność kulturową,
  • problemy metodologiczne związane z badaniem filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce,
  • analiza barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji w Polsce - typów, obszarów występowania i ich istotności, mechanizmów przełamywania barier wraz z propozycją usprawnień w wybranych obszarach zarządzania międzykulturowego.

Książka może być źródłem pogłębionej wiedzy dla studentów wyższych lat studiów magisterskich, słuchaczy studiów doktoranckich oraz kadry naukowo-dydaktycznej kierunków związanych z zarządzaniem i ekonomią. Wyniki badań i propozycje usprawnień są również adresowane do osób uczestniczących w interakcjach międzykulturowych w filiach zagranicznych korporacji.

Tytuł: Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych
Autor: Rozkwitalska Małgorzata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Ilość stron: 292
Data premiery: 2016-08-01
Rok wydania: 2011
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 19999784

0 komentarzy do ebooka Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych (ebook)